YOEL GEVA

לקוח: יואל גבע

אדריכלית: שרון פירון

מיקום: תל אביב

היקף הפרויקט: 780 מ"ר

"צוות גשם פרויקטים העניק שירות מעולה לכל אורך הפרויקט. הם מקצועיים, אדיבים, זמינים ומספקים מענה מהיר ואיכותי לכל בקשה. גשם הפגינו שיתוף פעולה יוצא דופן, עמדו בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציבית וסיפקו תוצאות מצוינות"

שרון פירון, אדריכלית

 

הצורך

בעקבות הרחבת הפעילות, פנה צוות "יואל גבע" לגשם פרויקטים בבקשה להקים משרדים חדשים, שיאכלסו 5 כיתות לימוד המכילות כ-200 תלמידים. 

האתגר

הפרויקט הציב בפני גשם מספר אתגרים מורכבים:

  1. אילוצי שטח – היה צורך בתיאום תשתיות מדויק תוך התאמה לשטחים מצומצמים
  2. ריבוי אלמנטים מרחפים, כגון פרגולות אשר הצריכו היערכות מספקת מבחינת ניהול הפרויקט
  3. המספר הרב של התלמידים במספר כיתות בו-זמנית דרש עמידה בדרישות אקוסטיות מחמירות
  4. רמת גימור גבוהה
  5. לוח זמנים קצר ומאגר

עושים בית ספר לבניה האורבנית

למרות ריבוי האתגרים, ניגש צוות גשם פרויקטים למשימה, ללא דיחוי. תכנית עבודה נוצרה במהירות, הצוות התפרש בשטח והאלמנטים המורכבים הוזמנו מספקים נבחרים. הניסיון הרב בניהול פרויקטים אורבנים מורכבים איפשר את השלמת הפרויקט תוך 3 חודשים. כתוצאה מכך, החלו הכיתות לפעול בזמן ובאופן מצוין, לשביעות רצונם המלאה של האדריכלית ושל צוות יואל גבע. 

 

דילוג לתוכן