Nutrino

לקוח:  Nutrino

משרד מתכנן: שריתה ורון פלד Echo Design

מיקום: תל אביב

היקף הפרויקט: 300 מ"ר

"ביצוע פרויקט ברמת מורכבות כזו, בלוח זמנים כה קצר, מחייב עבודה עם המומחים הטובים ביותר.
ללא גשם פרויקטים התהליך הזה לא יכול היה להתרחש"

שריתה פלד, מעצבת פניםNutrino

הצורך

Nutrino פנתה לגשם פרויקטים בקשה להוציא לפועל את העיצוב המחודש של משרדי החברה. הדרישה לעיצוב מחדש נבעה הן מהאג'נדה של החברה – חיים בריאים בגוף בריא, והן מתהליך גדילה שחוותה החברה, בעקבותיו הגיע מספר העובדים ואנשי הצוות ל-30.

האתגר

הפרויקט הציב בפני גשם פרויקטים מספר אתגרים מקצועיים, כגון, יצירת הפרדה בין חללי האוכל לחללי העבודה וחדרי הישיבות ושימוש במגוון רחב של חומרים (בטון, לוחות בירץ טבעיים, פרקטים, לוחות מרופדים). למרות מורכבותו של הפרויקט, עמדו לרשות החברה חודשיים בלבד לצורך השלמתו.

בניה אורבנית אמיתית

הקמת הפרויקט דרשה הערכות מורכבת של צוותי העבודה של גשם פרויקטים ותיאום מדויק עם Echo Design ועם Nutrino תוך התאמה מירבית לחומרי הגלם והעיצוב הצעיר אך המוקפד, על מנת לעמוד בלוח הזמנים ולאפשר לצוות נוטרינו להמשיך בעבודתו ללא הפרעה. הניסיון הרב של גשם פרויקטים בהובלת תהליכים מורכבים אפשר יציאה מהירה לעבודה ועבודה מדוקדקת ורציפה עד להשלמת הפרויקט במועד שנקבע, לשביעות רצונם המלאה של כל המעורבים בו.

דילוג לתוכן