Machon Noam

לקוח: מכון נועם

אדריכל: חגי נגר

מיקום: תל אביב

היקף הפרויקט: 350 מ"ר

"המקצועיות והאמינות יוצאות הדופן שהפגין צוות גשם פרויקטים, לצד הקיצור היזום בלוחות הזמנים, הפכו את תהליך המעבר והקמת סניף דגל של מכון נועם לחוויה קלה ונעימה"

 דוד משולם, מנכ"ל, מכון נועם

הצורך

בעליו של מכון נועם פנו לגשם פרויקטים בבקשה להקים את סניף הדגל של החברה. הפרויקט כלל העתקת סניף קיים של החברה מרחוב ריב"ל בתל אביב למגדל בסר אלון 2 וביצוע כלל עבודות הגמר ובינוי הפנים, לרבות התקנת המערכות הטכניות השונות.

האתגר

הפרויקט הציב בפני גשם אתגר כפול – הוצאה לפועל של תכנית בניה מורכבת, במסגרת לוח זמנים קצר מאוד. תכנית הבניה התאפיינה בסטנדרט מקצועי גבוה וכללה התקנת אלמנטים מורכבים בכל רחבי החלל – החל מהרצפות, העמודים והקירות ועד לתקרות ולתאורה. למרות המורכבות הרבה, עמדו לרשות גשם פרויקטים שלושה חודשים בלבד לצורך השלמתו.

מומחיות אורבנית בפעולה

צוות גשם פרויקטים נערך במהירות לביצוע הפרויקט. באמצעות שימוש בידע מקצועי נרחב, אשר נצבר במהלך פרויקטים דומים, הובילה החברה את התהליך בבטחה והצליחה לסיימו שבועיים לפני המועד שנקבע, לשביעות רצונו המלאה של מכון נועם. כתוצאה מהאופן בו נוהל התהליך ומקיצור לוחות הזמנים נהנתה החברה מעבודה רציפה במהלך הפרויקט, ממעבר קל ונטול תקלות ומחיסכון בזמן ובמשאבים.

דילוג לתוכן