Hailo

לקוח: משקיע פרטי

אדריכלית: לירון מורן

מיקום: תל אביב

היקף הפרויקט: 380 מ"ר

"לא רק שגשם פרויקטים הצליחו לעמוד בלוח הזמנים הבלתי אפשרי, הם הקפידו על כל פרט ומסרו את הפרויקט כשהוא מושלם"

קרן דויטש, מנהלת משרד, HAILO

הצורך

משקיע נדל"ן פרטי פנה לגשם פרויקטים בבקשה לבנות משרדים עבור חברת Hailo בנכס שברשותו.

הפרויקט כלל ביצוע של כלל עבודות הגמר והמערכות בשטח המשרדים.

האתגר

קבלן קודם שנשכר לצורך ביצוע המשימה לא הצליח לבצע אותה, וגשם פרויקטים התבקשה להשלים את המשימה במסגרת לוח הזמנים המקורי. לרשות צוות החברה עמדו 6 שבועות בלבד לצורך ביצוע הפרויקט היוקרתי – כמחצית מפרק הזמן הנדרש – אשר התפרש על פני שטח רחב ידיים והתאפיין בשימוש בחומרי גלם איכותיים, הדורשים דיוק מירבי.

בדיוק בזמן

המומחיות ארוכת השנים שצברה גשם פרויקטים בתחום הבנייה האורבנית אפשרה ניצול מרבי של הזמן. צוות החברה ניגש למשימה במהירות, תוך הפעלת יכולות תכנוניות וביצועיות מתקדמות, והצליח לסיים את הפרויקט בפרק הזמן הנדרש. כתוצאה מכך, חנכה Hailo את משרדיה החדשים במועד שנקבע. בעקבות הקשרים האישיים שנוצרו במהלך הפרויקט, לצד העמידה במשימה, בחר היזם בגשם פרויקטים להוביל פרויקט נוסף, המתפרש על פני 700 מ"ר.

דילוג לתוכן